img

ระบบการซื้อขาย

บริหารจัดการ “ทุกรายการสั่งซื้อ” ได้อย่างมืออาชีพ ด้วยbrระบบที่แยกแต่ละสถานะของสินค้า
อย่างละเอียด ทั้ง การยืนยันการชำระเงิน การเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน การขนส่ง และ
การคืนสินค้า ช่วยให้ร้านค้าจัดการทุกออเดอร์ได้อย่างสะดวก

 • Bank Payment > ดูรายการโอนเงินที่ลูกค้าโอนเข้ามา
 • Orders Management > แสดงรายการคำสั่งซื้อ และสถานะทั้งหมดของ
 • Order Invoices Management > แสดงรายการใบเสร็จสินค้าทั้งหมดที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • Shipments Management > แสดงใบรายการจัดส่งสินค้าของเเต่ละ Order ใน 1 Order มีได้หลายใบจัดส่ง
 • Returns/RMA Management > แสดงรายการสินค้าที่มีปัญหา ที่ลูกค้าส่งกลับมา
 • Backorder Management > Admin สามารถ สร้าง Order ได้เอง
 • Order Config > สามารถเข้าไปจัดการรูปแบบของ ใบ Order ได้ เช่น ตั้งชื่อ สถานะ ในแต่ละสถานะ

ระบบจัดการสินค้า

ระบบจัดการสินค้า ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่สินค้าได้ทั้งหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย
เพิ่มสินค้าและสามารถใส่รายละเอียดแต่ละสินค้าได้อย่างครบถ้วน ทั้งรายละเอียดสินค้า
ราคา น้ำหนัก การขนส่ง พร้อมทั้งสามารถใส่ตัวเลือกคุณลักษณะสินค้าได้อย่างไม่จำกัด
ช่วยให้จัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

img

Category Management

สามารถจัดหมวดหมู่ให้กับสินค้า ทั้งหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย พร้อมทั้สามารถสร้าง Meta Keyword ให้กับหมวดหมู่เพื่อให้สามารถทำ SEO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

img

Product Management

Product List แสดงรายการสินค้าทั้ง หมดของเว็บไซต์ ซึ่งสามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ ลบ ข้อมูลสินค้าได้ พร้อมทั้งสามารถ export ข้อมูลสินค้าได้

img

Attribute Management

สามารถจัดการคุณสมบัติของสินค้าแต่ละ ประเภทได้ เช่น สี ขนาด วัสดุ หรือ อื่นๆ รวมไปถึงการแยก stock สินค้าตาม คุณสมบัติเหล่านั้นด้วย

img

Badge Management

สามารถจัดการและออกแบบ Badge สินค้า ได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ

img

Brand Management

สามารถสร้างหมวดหมู่ของ Brand สินค้า และจัดการสินค้าเข้าไปตามหมวดหมู่นั้นได้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ "Shop by brand" ได้

img

Related Product Configuration

สามารถกำหนดสินค้าใกล้เคียง (ในหน้า รายละเอียดสินค้า) ได้ โดยสามารถเลือกเอง หรือเลือกตามหมวดหมู่ หรือให้ Random ก็ได้

img

Product Shipping Type List

สามารถกำหนดรูปแบบการขนส่งของสินค้า แต่ละตัวได้

img

Coming soon

สำหรับสินค้า ที่กำลังจะเข้าร้านค้า สามารถ ลงสินค้าแล้วตั้งให้เป็น Coming soon ได้ โดยสามารถตั้งเวลาในการ Active ได้

img

ระบบจัดการลูกค้า

Customer Shopping Cart

สามารถเข้าไปดูตะกร้าของลูกค้าแต่ละคนได้ว่าหยิบอะไร ราคาเท่าใหร่ใส่ตะกร้าไว้บ้าง และสามารถลบสินค้าออกจากตะกร้าของลูกค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยอมสั่งซื้อ

All Customer

บันทีกและแสดงข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดที่เข้ามา Register หรือ สั่งซื้อสินค้าในระบบ

Request Change Management

- ลูกค้าสามารถร้องขอให้เปลี่ยนวันเกิดได้ - ลูกค้าสามารถร้องขอให้เปลี่ยนสถานะกลุ่มได้ (เนื่องจากมีผลกับโปรโมชั่น)

Customer Group

สามารถสร้างกลุ่มและแบ่งกลุ่มให้ลูกค้าได้ เช่น VIP , Normal และสามารถกำหนดได้เองว่าจะให้ใครอยู่กลุ่มใหน เพราะกลุ่มลูกค้าที่ว่าสามารถนำไปเล่นกับโปรโมชั่นได้

Customer Import

หากคุณมีเว้บไซตืเก่าอยู่แล้ว และมีข้อมูลลูกค้าเดิมอยู่ สามารถนำข้อมูลลูกค้าเดิม Import เข้ามาในระบบ SEP ได้ทันที ลูกค้าเดิมก็สามารถใช้งานได้ทันทีเช่นกัน

Customer Attribute Management

ในหน้า Register ที่จะต้องมีช่องข้อมูลให้กรอกก่อนสมัคร สามารถสร้างช่องข้อมูลเหล่านั้นได้เอง เพื่อให้คุณได้ข้อมูลของลูกค้าที่ตรงใจ

img

ระบบจัดการโปรโมชั่น และ Flash sale

Discount Promotion

สร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าด้วยการสร้างโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ ซึ่งระบบนี้สามารถกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่นได้อย่างอิสระ ทั้ง วันที่เริ่ม/หมดอายุ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือแม้กระทั่งสร้างเป็นคูปองลดราคา และจำกัดจำนวนคูปองที่สามารถใช้ได้ ทำให้ร้านค้าสามารถจัดโปรโมชั่นได้หลากหลาย สร้างโปรโมชั่นทับซ้อนได้ไม่จำกัด

img

General

สามารถตั้งชื่อโปรโมชั่น เลือกกลุ่มลูกค้า ตั้งเวลาเริ่ม/หมดอายุหรือแม้กระทั้งเลือกเฉพาะวันที่สามารถใช้ได้ สามารถเลือกว่าจะให้เป็นคูปองไหม อีกทั้งสามารถจำกัดจำนวนการใช้โปรโมชั่นนี้ได้ด้วย

img

Condition

การตั้งเงื่อนไขของโปรโมชั่น สามารถตั้งว่าจะลดราคาเมื่อซื้อครบเป็นจำนวนเท่าไร หรือแม้กระทั่งตั้งเงื่อนไขการลดราคาเมื่อชำระผ่านช่องทางที่เราเลือก หรือเลือกการจัดส่งบางประเภทก็ได้

img

Action

กำนดเงื่อนไขว่าจะให้ลดราคาเป็นจำนวนบาท หรือเป็นเปอร์เซ็น ลดเฉพาะสินค้าหรือลดทั้งตระกร้าก็ได้

img

ระบบรายงาน

ระบบรายงาน เครื่องมือรวบรวมผลการขายของร้านค้ามาสรุปได้อย่างมืออาชีพ ทั้ง ยอดขายทั้งหมด สินค้ายอดนิยม จำนวนสินค้าที่ขายในแต่ละชั่วโมง หรือการสั่งซื้อในแต่ละพื้นที่ สามารถดูข้อมูลการขายได้ทั้งแบบรายวันหรือรายเดือน และตั้งค่าเฉพาะข้อมูลที่อยากดูได้ ช่วยให้เห็นภาพรวมของการขายที่เกิดขึ้นในร้าน นำไปใช้ในการวางแผนการขาย วางกลยุทธ์ตามยอดขายที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมืออาชีพ

img

By Location

รายงานยอดขายตามพื้นที่ที่มีการสั่งซื้อ เช่น กรุงเทพสั่งซื้อมากที่สุด เพื่อให้เข้าใจพื้นที่กลุ่ม เป้าหมาย

img

By Attribute

รายงานยอดขายตามคุณสมบัติสินค้า เช่น สีส้ม ขายดีที่สุด หรือ รองเท้าขนาดนี้ขายดีที่สุด เพื่อ ใช้ในการวางแผน Stock สินค้า

img

Remind Low Stock

แจ้งเตือนเมื่อ Stock สินค้าใกล้จะหมดคลัง เพื่อให้ทราบถึงจำนวนสินค้าที่ใกล้จะหมดและ วางแผนเพื่อเติม

img

By Order

รายงานยอดใบสั่งซื้อ ที่ยังไม่ชำระเงิน เพื่อให้ ทราบถึงพฤติกรรมในการซื้อของกลุ่มลูกค้า

img

By Time

รายงานยอดขายตามเวลา ที่สั่งซื้อ รายชั่วโมง / รายวัน / รายอาทิตย์ / รายเดือน

img

By customer

รายงานยอดขายตามลูกค้า เช่น ลูกค้าคนใหน สั่งบ่อยที่สุด ลูกค้าคนใดมียอดสั่งซื้อสูงที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในการ Service ลูกค้า

img

Flash sale report

รายงานยอดขายตาม Flash sale เพื่อให้ทราบ ถึงยอดขายในช่วงทำกิจกรรมโปรโมชั่น

img

Search term

รายงานคำค้นหาในเว็บไซต์ว่ามีคำใหนที่คนนิยม ค้นหา เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้าง กลุ่มสินค้า ชื่อสินค้า หรือ Content

CMS

img

CMS Slider

CMS slider สร้างลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วยปรับแต่งให้ สินค้า / บทความ เคลื่อนไหว โดยการ Slide

img

Contact Form

Layout management สามารถกำหนดตำแหน่งของ content ว่าจะให้แสดงตรงใหนของหน้าเว้บไซต์ และสามารถปรับได้ ว่าให้อะไรแสดงก่อนหรือหลัง

img

Layout Management

สามารถสร้าง Banner เองได้โดยกำหนดสัดส่วนของ Banner ได้อย่างอิสระ และยังเลือกให้แสดงผลในหน้าใดหรือตำแหน่งใดก็ได้เช่นกัน

img

Banner Management

SEP มีระบบรองรับ ให้คุณสามารถออกแบบกลุ่ม Block ได้เอง โดยสามารถ Coding เข้าไปในระบบเพื่อให้แสดงผลได้ทันที

img

Static Block

CMS slider สร้างลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วยปรับแต่งให้ สินค้า / บทความ เคลื่อนไหว

img

Static Page

สามารถสร้าง Contact form ได้เอง และสร้าง กล่องเติมคำเองได้ตามใจ เพื่อให้คุณได้ข้อมูลของลูกค้าได้ตรงความต้องการ

img

Menu Management

สามารถจัดการ Menu ต่างๆได้ เช่น เมนูบน Header เพื่อปรับแต่งให้เว้บไซต์สวยงามและใช้ง่ายขึ้น

img

FAQ

สามารถจัดการ Menu ต่างๆได้ เช่น เมนูบน Header เพื่อปรับแต่งให้เว้บไซต์สวยงามและใช้ง่ายขึ้น

img

Custom Css

สามารถจัดการ Menu ต่างๆได้ เช่น เมนูบน Header เพื่อปรับแต่งให้เว้บไซต์สวยงามและใช้ง่ายขึ้น

Blog

นอกจากการขายสินค้าแล้ว ระบบ "SEP" ของเรายังรองรับ
การเขียนบล็อค เพื่อส่งเสริมการขาย และให้ข้อมูลข่าวสารใน
เว้บไซต์ของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

img

Blog Category

จัดการหมวดหมู่ให้กับ บล็อคของคุณได้ เพื่อความสะดวก ในการอ่าน

img

Blog Management

สามารถ สร้าง,แก้ไข,ลบ บล็อคของคุณได้ โดยมี Editor รองรับ

img

Blog Configuration

แก้ไขปรับแต่งรูปแบบ ของบล็อคของคุณได้เช่น Thumbnail รูปแบบวันที่ เป็นต้น

img

Widget & Layout Management

จัดการออกแบบการแสดงผลใน หน้าบล็อคได้ตามต้องการ

Configuration

"SEP" ยังมีระบบจัดการและปรับแต่งอื่นqในเว้บไซต์ อีกมากมาย
เพื่อให้เว้บไซต์ของคุณ สมบูรณ์แบบมากขึ้น

 • Team Management

  สามารถสร้าง Account และกำหนดหน้าที่แต่ละคนได้

 • Payment Method

  จัดการรูปแบบการชำระเงิน และ บันชีที่ผูกกับธนาคาร

 • Website Branding

  จัดการภาพลักษณ์ การออกแบบของเว็บไซต์

 • Site Configuration

  สามารถตั้งค่าระบบได้อย่างยืดยุ่น ทั้งในส่วนของหน้าเว็บไซต์ และ หลังบ้าน

 • SEO

  จัระบบรองรับการทำ SEO ตามหลักการของ Google

 • Third-Party Script

  สามารถเชื่อมต่อกับ Application ภายนอกได้อย่างคล่องตัว

 • Currency Management

  ระบบจัดการสกุลเงินได้ไม่จำกัด

 • Language

  จัดการภาษา และเลือกใช้ได้ตามต้องการ

 • Notification management

  ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เช่น ส่งอีเมลเมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ สมัครสมาชิก

 • Address Management

  ระบบจัดการข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า รองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • Website Maintenance

  จัดการข้อความและออกแบบหน้า Maintenance page กรณีเว็บไซต์ปิดชั่วคราว

 • Creation / Update Logs

  บันทึกทุกการใช้งานของ user ทั้งวันที่และเวลา

 • Shipping Table Rate Profiles

  กำหนดค่าส่งทั้งในรูปแบบอัตราคงที่ หรือ แปรผันตามต้องการ เช่น น้ำหนัก ยอดซื้อ ระยะทาง และอื่นๆ